20 marzo 2023 - 13:57     Stampa    Italiano English Francais

www.angelamerici.it

«« torna / back / précédent


Orsoline della Unione Romana
The Legacy of Saint Angela to the Contemporary World

Odkaz Angely Merici pre súčasného človeka


Fotografia

 

A major international conference "The Legacy of Saint Angela to the Contemporary World" took place in Kosice, Slovakia on Saturday 28th January and Sunday 29th January 2017. It was organised by the Ursulines of the Roman Union, together with the Company of Saint Ursula (a secular institute of Saint Angela Merici ) and the Faculty of Theology of the University of Kosice.
For this occasion the Ursulines had prepared a video presentation of their Province of Slovakia, showing their communities and their apostolic activities. We enclose the programme of the Conference which had been prepared by several young teachers who also took part in it. The talks and contributions were very much appreciated and show that Saint Angela's ideas are extraordinarily relevant to today's world. The texts will be published shortly.

Italiano
In occasione dell'importante convegno Internazionale: Il messaggio di Angela Merci per l'uomo contemporaneo, che si è tenuto a Kosice, in Slovacchia, sabato 28 e domenica 29 gennaio, organizzato dalle Orsoline dell'Unione Romana, dalla Compagnia di S. Orsola secolare- Istituto di S. Angela Merici e dalla Facoltà Teologica di Kosice, le Orsoline hanno prodotto un video che presenta la provincia Slovacca dell'Unione Romana, con le proprie comunità e le attività che svolgono.
Il convegno, di cui alleghiamo il programma, ha visto un buona partecipazione anche di giovani e di educatori, mentre le approfondite relazioni, che saranno edite prossimamente, hanno evidenziato l'incredibile modernità del pensiero di Angela.

Francese
A l'occasion de la conférence internationale importante: "Le legs de Sainte Angèle Merici, pour l´ homme contemporain", qui a eu lieu en Slovaquie à Košice samedi le 28 et dimanche le 29 janvier et a été organisée par les Ursulines de l'Union Romaine, par la Compagnie de Sainte Ursule - l´Institut séculier de Sainte Angèle Merici et la Faculté de théologie de Košice, les Ursulines ont préparé une vidéo qui représente la Province de Slovaquie de L´Union Romaine, les communautés et leurs activités apostoliques.
La conférence, dont le programme nous joignons ici, a été préparée et suivie par plusiers jeunes et enseignants. Les conférences et contributions trés appréciées, qui seront publiées prochainement, ont également démontrées que les idées de Sainte Angèle sont d´une modernité incroyable.

Slovacco
Pri príležitosti dôležitej medzinárodnej konferencie: „Odkaz Angely Merici pre súčasného človeka“, ktorá sa konala na Slovensku v Košiciach v sobotu 28. a nedeľu 29. januára a bola organizovaná uršulínkami Rímskej únie, Spoločnosťou svätej Uršule - sekulárnym inštitútom sv. Angely Merici a teologickou fakultou v Košiciach, uršulínky pripravili video, ktoré predstavuje Slovenskú provinciu Rímskej únie, komunity a ich apoštolské aktivity.
Konferencie, ktorej program pripájame, sa zúčastnili tiež viacerí mladí a učitelia. Hodnotné príspevky , ktoré budú v blízkej budúcnosti uverejnené, poukázali tiež na neuveriteľnú modernosť myšlienok svätej Angely.


link Link: video
 

| 18 febbraio 2017 | Italiano